Privacy statement/Disclaimer

 
Privacy Statement
De inhoud van dit privacy statement is van toepassing op deze website (www.operatiejonas) die verbonden is aan stichting 20Duurzaam20. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met het op dat moment geldende privacy statement. Dit privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig het privacy statement.
 
Datum laatste aanpassing: 25-01-2019
 
Verzameling (persoonlijke) gegevens
Gegevens van websitebezoekers en de eventueel verstrekte (persoonlijke) gegevens worden zorgvuldig beheerd, beveiligd en gebruikt. Op deze bovengenoemde website van stichting 20Duurzaam20 worden ook algemene gegevens van bezoekers bijgehouden, zoals klik- en surfgedrag, zonder dat de bezoekers zich hoeven te identificeren. Stichting 20Duurzaam20 houdt zich aan de eisen die worden gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 10, Grondwet).
 
Gebruik algemene en persoonlijke gegevens

Gegevens worden verzameld met als doel emailings te verzenden of contact op te nemen, waarbij persoonlijke gegevens niet worden gekoppeld aan algemene en eventueel verstrekte gegevens.
 
Verwijdering gegevens

Mocht u in de toekomst wensen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet meer worden gebruikt voor contactmomenten, dan kunt u contact met ons opnemen via 071 – 36 193 43. Uw account inclusief de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden dan verwijderd uit onze database.
 
Gegevensverwerking

Stichting 20Duurzaam20 is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de websitebezoekers.
 
Derden

Mogelijk verstrekt stichting 20Duurzaam20 persoonlijke gegevens aan derden, zoals partnerorganisaties van stichting 20Duurzaam20 wanneer u zich inschrijft voor meer informatie van bepaalde projecten en initiatieven of contactmoment.
 
Externe websites

De website www.jonas.nl bevat mogelijk links naar of elementen van externe websites. Stichting 20Duurzaam20 aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de behandeling van (persoonlijke) gegevens op deze externe websites. Raadpleeg het privacy statement van de desbetreffende website voor meer informatie over de behandeling van (persoonlijke) gegevens op die website.
 
Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website die verbonden zijn aan de stichting 20Duurzaam20 te weten www.jonas.nl. Zodra u de bovengenoemde website bezoekt gaat u akkoord met de op dat moment geldende disclaimer. Deze disclaimer is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.
 
Datum laatste aanpassing: 25-01-2019
 
De bovengenoemde website is bedoeld om (duurzame) ondernemers in de gemeente Katwijk met elkaar in contact te brengen. Stichting 20Duurzaam20 faciliteert marktpartijen (de aanbieders) om hun producten en/of informatie onder de aandacht te brengen.
 
Daarnaast wordt informatie over de wensen van websitebezoekers (de geïnteresseerden) verzameld om – voor zover mogelijk – vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
 
Hoewel de stichting de bovengenoemde marktpartijen verzoekt zorgvuldigheid in acht te nemen bij het leveren van informatie kan 20Duurzaam20 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeleverde informatie. Alle informatie (inclusief prijzen) wordt op deze website door de betrokken marktpartijen onder voorbehoud geleverd. Stichting 20Duurzaam20 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden geleverde informatie, noch voor de door de stichting gepubliceerde informatie. Stichting 20Duurzaam20 aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beslissingen die worden genomen op basis van de op de eigen website gepubliceerde informatie.