WNF regio Haaglanden

WNF Regioteam Haaglanden en Operatie Jonas
 
Regioteam Haaglanden bestaat momenteel uit een groep van 184 vrijwilligers, waaronder een
Engelstalige groep van 98 expats. We zijn actief in en rondom de gemeenten Den Haag, Leiden en
Zoetermeer. In onze regio organiseren we allerlei activiteiten die inzetten op voorlichting, educatie
en gedragsverandering. Vooral dat laatste is een groeiende pijler in het organiseren van
evenementen, aangezien het WNF daar op nationale schaal mee bezig is. Een groot gedeelte van
onze regio bestaat uit kustgebied, dus onze evenementen van het komende jaar spelen vooral in op
het beschermen van de flora en fauna in onze zeeën en duingebieden. Hierbij kun je denken aan
strandjutten, fotografie-workshops in de duinen en maar ook het geven van gastlessen en het
spotten van vleermuizen, een van de meest populaire activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast
ondersteunen we de landelijke acties van het WNF zoals het jaarlijkse Earth Hour. Onze vrijwilligers
organiseren en begeleiden de activiteiten en zorgen voor publiciteit, zowel online als offline, met de
insteek om zoveel mogelijk kinderen én volwassenen te leren over het belang van natuurbehoud en
de manieren waarop we daar in ons dagelijkse leven aan bij kunnen dragen.
 
Zoals aangegeven vindt er een verschuiving plaats in de strategie van het WNF: van een focus op
fondsen- en ledenwerving naar een focus op verbinding en participatie. Iedereen moet het gevoel
hebben dat ze mee kunnen doen en dat natuurbescherming voor iedereen belangrijk én toegankelijk is. Zo kunnen we toewerken naar een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven, een missie die al sinds 1962 aan het WNF verbonden is.

Tips

Laatste nieuwsitems: